Month: December 2018

ที่มาของการทำ มิวสิกวีดีโอ ช่วยทำให้เพลงดังได้เร็วมากขึ้น

มิวสิกวิดีโอ หรือที่ต่างประเทศเรียกกันสั่นว่า MV เป็นเหมือนการสร้างหนักผลงานหนึ่งโดยที่มีบทเพลงอยู่ด้วยในนั้น การทำแบบนี้เป็นการเผยแผร่ทางตลาดโทรทัศน์การดนตรีให้ดังได้พร้อมพัฒนาลูกเล่นใน MV ให้มีท่าทางคล้องแนวทางเพลงได้ดีมากขึ้น แล้วยังถูกยกมาทำเป็นคาราโอเกะอีก ทำให้ยิ่งตอกย้ำ มิวสิกวีดีโอ ได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั้นเอง (more…)