เพลงค่าน้ำนมในอดีตและเพลงรักอมตะในปัจจุบัน

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างความซึ้งใจให้กับคนฟังเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อทุกคนได้ฟังเพลงนี้นั้น รับรองได้เลยว่าต้องมีความรู้สึก นึกคิด ถึงบุคคลในเพลงอย่างแน่นอน เพราะบทเพลงนี้นั้น เป็นบทเพลงของความรัก ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน เป็นความรักที่มีแต่ให้แต่เพียงเท่านั้น เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่ง ความรักที่เค้าส่งให้นั้น จะส่งให้เค้าไปถึงฝั่งถึงฝาที่ดี อยู่บนสังคมอย่างมีความสุขและไม่มีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายใดๆ ซึ่งความรักแบบนี้นั้น จัดได้ว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะความรักนี้ไม่ได้เป็นความรักระหว่างชายหญิง แต่เป็นความรักที่มีความบริสุทธิ์ เป็นความรักระหว่างแม่กับลูก สายใยรักที่มีให้กันตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งต้องบอกเลยว่า ความรักของแม่ที่มีให้กับลูกนั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งเพลงต่างๆนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่สื่อถึงความ

รักของชายหญิง แต่เพลงที่บ่งบอกถึงความรักของแม่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นที่รู้สึกของคนทั่วทั้งประเทศ ก็คงจะเป็นเพลงค่าน้ำนม ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อมาให้เราได้นึก คิด ถึงพระคุณของแม่ตั้งแต่เราแรกเกิด ที่เลี้ยงดูเรามา ซึ่งจะบอกว่าพระคุณของแม่นั้นมีพระคุณอันใหญ่หลวง เพราะว่า มหาสมุทรนั้นที่ว่าใหญ่แล้ว แต่ก็ยังเล็กมาถ้าเทียบกับพระคุณของแม่ เพราะแม่นั้นให้ชีวิต แค่นี้ก็ซึ่งกินใจมากอยู่แล้ว แต่แม่ยังเลี้ยงดู ให้เราดื่มน้ำนมของท่าน ซึ่งเป็นสายเลือดของท่านที่กลั่นออกมาเป็นน้ำนม ที่อุดมไปด้วนสารประโยชน์ต่างๆที่หาซื้อจากที่ไหนมาทดแทนไม่ได้มาให้เราได้ดื่มกิน ให้เราได้เจริญเติบโตเป็นคนที่แข็งแรง และยังสั่งสอนบทเรียนต่างๆในชีวิต ชี้ถูก ชึ้ผิดในเราได้รู้จัก สอนให้เรานั้นได้เป็นคนดี และที่สำคัญที่สุด แม่นั้นจะเป็นคนที่คอยเสียสละให้เราได้ทุกอย่างอยู่เสมอ เพราะในจิตใจของท่านยอมทุกอย่างได้เพื่อลูก ซึ่งเพลงค่าน้ำนมก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อความหมายในเรื่องพวกนี้ ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ ได้ตอบแทนค่าน้ำนมของแม่อีกด้วย